Ligy

informácie o súťaži

Kontakty:

Mestská liga malého futbalu Dolný Kubín - 1. ročník

Organizátor: Mesto Dolný Kubín - Referát športu a partnerských miest

Kontakt: Miroslav Dráb, 0905 436 488, miroslav.drab@dolnykubin.sk, Facebook